Bodahl-Johansen AS / Om oss / Vår historie

Bodahl-Johansen er et gammelt familiefirma som har drevet med bilgummi siden 1922. Gjennom 3 generasjoner har vi opparbeidet erfaring og kompetanse som dagens bileiere kan nyte godt av.
Starten
Ingemann Bodahl-Johansen begynte hos Møller som hadde startet med dekkverksted i 1922. I 1924 overtok Ingemann verkstedet og var med på å utvikle bedriften til en stor og sterk aktør i Fredrikstad. Den første tiden var det tøffe tider og lapping av støvler og sko var like viktig som dekk. Bodahl-Johansen solgte også biler i mange år fra lokalene i Nygårdsgata.
 
Regummiering
Tidlig ute var man med utstyr for regummiering også. Allerede tidlig på 30-tallet anskaffet man sine første maskiner og ble en vulkaniseringsanstalt! I dag fremstår bedriften som en av nordens ledende og er en av de få som fortsatt kan regummiere på den originale måten; varmvulk.
 
Ekspansjon
I 1968 flyttet man inn i nye lokaler på Mosseveien som var store og flotte. Her kunne lastebiler kjøre inn i bygget for å skifte dekk. Det var ikke vanlig på den tiden! Firmaet vokste fort og allerede i 1976 kunne man åpne et nytt bilgummiverksted på Råbekken som var topp moderne med flere gjennomkjøringsporter for alle typer kjøretøy. Her ble også Scandekk regummieirng huset og produksjonen når nye høyder.

Mysen fikk en egen avdeling i 1983. Her hadde firmaet stor omsetning og ønsket å tilby kundene bedre og tettere oppfølging.

I september 2008, overtas Ski Dekk- og Servicesenter, og blir enda en avdeling under Bodahl-Johansen AS.  Dette gjør at vi kan yte enda bedre service til våre kunder.

I 2011 kjøper vi Rakkestad Dekkservice som blir den femte avdelingen til Bodahl-Johansen.
 
Gummi-service AS i Halden har vært drevet av Knut Samuelsen som ved årsskifte 2013/2014 ønsker å bli pensjonist. Vi kjøper firmaet som fra 1. januar 2014 blir en avdeling i Bodahl-Johansen AS.

I mars 2017 flytter avdelingen i Halden til Brødløs i moderne nyrenoverte lokaler tilpasset dagens krav med fokus på lette kjøretøyer. 6 april samme år åpner vi ny avdeling på Svinesundparken i nye moderne lokaler hvor fokus er på tung sektor.

Østsiden et viktig marked.

Allerede i 1991 bygde man ny topp moderne regummieringsfabrikk på Øra Industriområde.Tidlig i 2008 hadde vi gleden av endelig og kunne ønske kunder velkommen til et fullverdig nytt bilgummiverksted på samme sted. Fredrikstad har blitt stort og vi ser klart et behov for å være tilstede på begge sider av elven.

Omsetning i gruppen er nå ca 115 millioner kroner og sysslesetter ca 50 personer.