Bodahl-Johansen AS / Om oss / Våre avdelinger

Her finner du oss

Fredrikstad vest:
Råbekksvingen 2, Fredrikstad
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 1
- rabekken@bodahl.com 

--

Fredrikstad øst:

Habornveien 46, Fredrikstad
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 2
- habornveien@bodahl.com

--

Mysen:

Ramstadveien 13, Mysen
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 3
- mysen@bodahl.com

--

Ski:

Verkstedveien 17, Ski
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 4
- ski@bodahl.com

--

Rakkestad:

Sarpsborgveien 9, Rakkestad
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 5
- rakkestad@bodahl.com

-

Halden:

Grønliveien 3, Halden
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 6
- halden@bodahl.com

-

Svinesundsparken 11A, Halden
- Kart: klikk
- Telefon: 4000 2309 - Valg 7
- svinesund@bodahl.com

--

Administrasjon:

Råbekksvingen 2, Fredrikstad
- Kart: klikk
- 4000 2309 - Valg 7
- post@bodahl.com