Åpenhetsloven: Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kjent som offentlighetsloven eller offentlighetsprinsippet, trådte i kraft 1 Juli 2022. Det er en juridisk regulering som har som mål å sikre offentlighet og åpenhet i offentlig forvaltning. Loven gir borgerne rett til innsyn i dokumenter og saksbehandling som gjelder offentlige myndigheter, organisasjoner og virksomheter.

Hensikten med åpenhetsloven er å fremme demokratisk deltakelse og tillit til virksomhetenes handlinger ved å gi allmennheten muligheten til å holde virksomheter ansvarlige for deres handlinger og beslutninger. Den skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig.

Vi i Bodahl-Johansen jobber aktivt med å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø. Vi er selektive med valg av våre leverandører uavhengig av land, og er i aktiv dialog for å sikre at leverandørene ikke bryter FN’s menneskerettighetserklæring. Ved valg av nye leverandører vil vi vektlegge bærekraft og sikkerhet. For allerede eksisterende avtaler og leverandører vil vi vurdere risiko ved inngåelse eller forlengelse av avtalene. Arbeidet med dokumentasjon rundt dette pågår.

Som ansvarlig bedrift arbeider vi fortløpende med å identifisere og vurdere mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter både i våre egne og våre leverandørers aktiviteter. Finner vi avvik fra dette iverksetter vi tiltak.

Vårt arbeid og våre tjenester utføres av egne ansatte hvor norsk lov og tariffavtaler er minimumsvilkår.

Vi har videre forpliktet oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og utføre løpende aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD3 sine retningslinjer.

Vi pålegger alle våre ansatte og innleid personell å etterleve disse forpliktelsene. Vi forventer også at våre forretningspartnere og våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle våre leverandører har også blitt bedt om å dokumentere sine standpunkt og planer i forhold til dette, disse dokumentene ligger på Fagdekks Intranett og kan fremlegges ved ønske eller behov.

Vi vil alltid besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6.

Eventuelle henvendelser om dette kan gjerne sendes til oss på mail:  post@bodahl.com

1 Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

2 UNGP – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

3 OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development)


Nyheter

 • Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven: Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kjent som offentlighetsloven eller offentlighetsprinsippet, trådte i kraft 1 Juli 2022. Det er en juridisk regulering som har som mål å sikre…

  Les mer

 • Vi slukker lampa di!

  Vi slukker lampa di!

  Alle nye biler varsler deg når lufttrykket i dekkene ikke er optimalt. Vinterdekk og sommerdekk krever ulikt luftrykk og ved et dekkskifte må derfor lampa nullstilles. Det kan vi hjelpe…

  Les mer

 • 24/7 service

  24/7 service

  24/7 breakdownservice Når uhellet har vært ute Da kan vi hjelpe deg med vår vaktordning 24/7 som du treffer på 4000 2309 utenom ordinær arbeidstid.

  Les mer

Timebestilling og drop-in

Våre verksteder har god kapasitet og det er sjelden lang ventetid. Ring 4000 2309 eller bestill time. Når det er sesong må du regne med noe ventetid, men tar du kontakt vil vi kunne hjelpe deg.